Drukuj


1. Częściowe zwolnienie z opłat za odpady komunalne wnoszonych przez członków rodzin, które posiadają „Kartę Dużej Rodziny”- dodano 2016-06-03

W związku z Uchwałą XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za odpady komunalne wnoszonych przez członków rodzin, które posiadają „Kartę Dużej Rodziny”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. prosi o zgłaszanie się osób uprawnionych z „Kartami Dużej Rodziny” do administracji Spółdzielni przy ulicy Koplina 1 - nr telefonu 44 7237306 lub przy ulicy O.Lange 5 pokój nr 30 – nr telefonu 44 7239091.

Uchwała nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych