Drukuj


1. Informacja potrącaniu odsetek z wpłat osób zadłużonych- dodano 2010-12-09

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Maz. informuje, że od 01.01.2011r. z wpłat osób zadłużonych za użytkowanie lokali mieszkalnych będą potrącane odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności.
Odsetki naliczane są w wysokości ustawowej.