Witamy na stronie. Dzisiaj jest Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE
ZASOBY
AKTY PRAWNE
NEWSLETTER
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych – instalacja c.w.u. i wody cyrkulacyjnej w budynkach mieszkalnych - dodano 2016-12-06

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych – instalacja c.w.u. i wody cyrkulacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

Instalacja ciepłej wody użytkowej
• ul. T. Seweryna 3 bl.20
• ul. T. Seweryna 5 bl.21
• ul. T. Seweryna 7 bl.22
• ul. Ks. Skorupki 9/11 bl.16
• ul. Ks. Skorupki 13/15 bl.17
• ul. Ks. Skorupki 10 bl.18
• ul. Kombatantów 15 bl.19

Budowa węzłów cieplnych:
• Rozbudowa węzła cieplnego dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w bl. 20, 21, 22.
• Budowa węzła grupowego dwufunkcyjnego w bl. 18 przy ul. ul. Ks. Skorupki 10 dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w bl. 17, 18, 19.
• Budowa przyłączy cieplnych (c.o, cwu oraz cyrkulacji) niskoparametrowych od węzła grupowego zlokalizowanego w budynku nr 18 do węzłów rozdzielaczowych w budynkach 17 i 19.
• Przyłącze wody ciepłej i cyrkulacyjnej z węzła grupowego z bl. 15 przy ul. Ks. Skorupki 5/7 do bl. 16 przy ul. ul. Ks. Skorupki 9/11.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5.

Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. O. Lange 5 do dnia 14.12.2016r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. O. Lange 5, tel. (44) 723-98-90 w 32.

Wadium w wysokości 32.000 zł należy wpłacić na konto PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875 w terminie do dnia 14.12.2016r. z firmowego rachunku bankowego oferenta.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018