Witamy na stronie. Dzisiaj jest Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE
ZASOBY
AKTY PRAWNE
NEWSLETTER
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych - dodano 2017-03-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Oskara Lange 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych obejmujących zadania:

1) Budowa przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej do budynków w Osiedlu Obrońców Tomaszowa Maz. z 1939 r.;

2) Remont-wymiana sieci kanałowej DN 150 na sieć preizolowaną DN 168,3/250 w Tomaszowie Maz. na działce nr 382/26, zgodnie z projektami:

- zadanie nr 1) „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami w technologii preizolowanej do budynków w Osiedlu Obrońców Tomaszowa Maz. z 1939 r.”;
- zadanie nr 2) „Remont – wymiana sieci kanałowej DN 150 na sieć preizolowaną DN 168,3/250”.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5.

Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. O. Lange 5 do dnia 29.03.2017r. bezwzględnie do godz.14.00.

Informacje o przedmiocie zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona na stronie internetowej www.smprzodownik.pl w zakładce przetargi/oferty.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu uzyskać można pod nr tel. 605 630 287 lub 44 723 62 87, e-mail: jkowalski@smprzodownik.pl.

Wadium w wysokości 20.000 zł należy wpłacić na konto PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875 w terminie do dnia 29.03.2017r. z firmowego rachunku bankowego oferenta.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pdf

- Wzór umowy - pdf<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018