Witamy na stronie. Dzisiaj jest Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE
ZASOBY
AKTY PRAWNE
NEWSLETTER
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich - dodano 2017-03-17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegających na:

Zadanie I
Malowaniu klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku 4 budynków – 9 klatek schodowych.

Zadanie II
Malowaniu klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku 3 budynków – 12 klatek schodowych.

Zadanie III
Malowaniu klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku 2 budynków – 12 klatek schodowych.

Zadanie IV
Remont partii wejściowych 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 12 szt.

Zadanie V
Remont partii wejściowych 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 13 szt.

W/w roboty należy wykonać w terminie do 10.12.2017r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5.

Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. O. Lange 5 do dnia 29.03.2017r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. O. Lange 5, tel. 044 723-98-90 w 32.

Wadium w wysokości:
Zadanie I - 6.000,00 zł
Zadanie II - 7.000,00 zł
Zadanie III - 5.500,00 zł
Zadanie IV - 5.000,00 zł
Zadanie V - 5.000,00 zł

należy wpłacić na konto PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875 w terminie do dnia 29.03.2017r. z firmowego rachunku bankowego oferenta.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018