Witamy na stronie. Dzisiaj jest Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE
ZASOBY
AKTY PRAWNE
NEWSLETTER
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany lamp żarowych na lampy LED - dodano 2017-03-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany lamp żarowych na lampy LED w klatkach schodowych, wiatrołapach i przed wejściami budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. O. Lange 5.

Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. O. Lange 5 do dnia 12.04.2017r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Sekcji Technicznej Spółdzielni przy ul. O. Lange 5, pok. 35, tel. (44) 723-98-90 w 32.

Wadium w wysokości 6.000 zł (słownie zł: sześć tysięcy 00/100) należy wpłacić na konto: PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875 w terminie do dnia 12.04.2017 r. z rachunku bankowego (firmowego) oferenta.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018