Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 25 Sierpień 2019r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie komina stalowego, demontaż istniejącego komina i montaż dostarczonego komina w kotłowni - dodano 2019-05-06

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz., ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie komina stalowego, demontaż istniejącego komina i montaż dostarczonego komina w kotłowni przy ulicy Zawadzkiej 58-70A w Tomaszowie Mazowieckim.

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia oraz wymagania w zakresie oferty zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pod tytułem „Modernizacja źródła ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK”” z dnia 23 kwietnia 2019 r., polegającego na zaprojektowaniu komina stalowego, dostawie zaprojektowanego komina, demontażu istniejącego komina stalowego i montażu dostarczonego komina stalowego dla dwóch kotłów węglowych w kotłowni przy ulicy Zawadzkiej 58-70A w Tomaszowie Mazowieckim.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wandy Panfil 5, w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/ do dnia 21 maja 2019 r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” w Banku PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się na dzień 15 września 2019 r.

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z panem Józefem Kowalskim – Kierownikiem kotłowni, tel. 605 630 287 lub 44 723 62 87, e-mail: jkowalski@smprzodownik.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pdf

- Projekt umowy - pdf<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018