Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 25 Sierpień 2019r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji - dodano 2019-05-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. ul. W. Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji polegającym na czyszczeniu wraz z zabezpieczeniem impregnatem hydrofobizującym elewacji 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W/w roboty należy wykonać w terminie do dnia 15.11.2019r.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5.

Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5 do dnia 05.06.2019r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5, tel. (44) 723-98-90 w 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018