Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 14 Sierpień 2020r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych - dodano 2020-03-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni polegający na dociepleniu ścian.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: mgieszcz@smprzodownik.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości: „Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych” do dnia 25.03.2020r. bezwzględnie do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Sekcją Techniczną Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5, tel. (44)723-98-90 w 32, e-mail: mgieszcz@smprzodownik.pl, mslusarska@smprzodownik.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu i ewentualnych dodatkowych rozmowach negocjacyjnych przekazana zostanie oferentom w formie elektronicznej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018