Witamy na stronie. Dzisiaj jest Poniedziałek, 25 Maj 2020r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych - dodano 2020-05-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni polegający na dociepleniu ścian.

Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera do dnia 03.06.2020r. bezwzględnie do godziny 14.00 lub dostarczone w dniu 03.06.2020r. w godz. 10.00-14.00 do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” przy ul. Wandy Panfil 5 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Sekcją Techniczną Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5, tel. (44)723-98-90 w 32, e-mail: mgieszcz@smprzodownik.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu i ewentualnych dodatkowych rozmowach negocjacyjnych przekazana zostanie oferentom w formie telefonicznej/elektronicznej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018