Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 18 Czerwiec 2021r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg na wykonanie czyszczenia wraz z zabezpieczeniem elewacji 23 budynków mieszkalnych - dodano 2021-05-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia wraz z zabezpieczeniem impregnatem hydrofobizującym elewacji 23 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5 w Tomaszowie Maz.

Oferty powinny być złożone do dnia 07.06.2021r. bezwzględnie do godziny 14.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” przy ul. Wandy Panfil 5 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg na wykonanie czyszczenia wraz z zabezpieczeniem impregnatem hydrofobizującym elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie z Sekcją Techniczną Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5, tel. (44) 723-98-90 w 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020