Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 18 Czerwiec 2021r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarsko - blacharskich - dodano 2021-05-25

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarsko - blacharskich polegających na remoncie i konserwacji dachów na budynkach spółdzielczych.

Otwarcie ofert oraz ich wybór odbędzie się w dniu 10.06.2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5 do dnia 09.06.2021r. bezwzględnie do godz. 14.00 w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg na roboty dekarsko - blacharskie”.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Sekcją Techniczną Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5, tel. (44) 723-98-90 w 32, e-mail: smekarski@smprzodownik.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020