Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 22 Wrzesień 2019r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER


Walne Zgromadzenie Członków


1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik- dodano 2019-05-30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Maz. - zgodnie z § 31 pkt. 1 i 2 Statutu - zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2019 roku ( sobota ) o godz. 09.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. L.W. Maya 11 odbędzie się: Walne Zgromadzenie Członków, na które serdecznie zaprasza wszystkich członków Spółdzielni.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad wraz ze stwierdzeniem prawomocności Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Obrad.
3. Wybory Komisji:
- Wnioskowej,
- Skrutacyjnej
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
- podziału wyniku finansowego za 2018 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
11. Zamknięcie obrad.

Na obrady Walnego Zgromadzenia Członków należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości. Jednocześnie informujemy, że od dnia 7 czerwca 2019 roku w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5 w pokojach: nr 15 i nr 24 ( w godzinach pracy biura ) będą wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni wszystkie sprawozdania, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Materiały te będą również dostępne na naszej stronie internetowej.


Materiały dla członków Spółdzielni.

Aby pobrać materiały podaj symbol klienta.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018