Witamy na stronie. Dzisiaj jest Czwartek, 1 Czerwiec 2023r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER


Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim powstaa w 1958 roku, zostaa zarejestrowana w Sdzie Powiatowym w odzi w dniu 14.03.1958r.

SPӣDZIELNIA OBECNIE

Po 64 latach istnienia Spdzielnia:
   - zrzesza 9583 czonkw (stan na 31.12.2022r.),
   - eksploatuje 9135 mieszka,
   - posiada 256 garay indywidualnych oraz 2 garae
     wielostanowiskowe ze 113 miejscami postojowymi,
   - eksploatuje 836 lokale uytkowe i garae wraz z dzieraw terenu.

Przetarg ustny na prawo pierwszestwa ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu mieszkalnego - dodano 2023-05-19

Spódzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim ogasza nieograniczony przetarg ustny na prawo pierwszestwa ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Boh. 14 Brygady 24, 2 pokoje z kuchni o powierzchni uytkowej 46,98 m2 (IV pitro) wraz z pomieszczeniem przynalenym (komórka) o pow. 5,00 m2. - wicej

Przetarg ustny na prawo pierwszestwa ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu mieszkalnego - dodano 2023-05-19

Spódzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim ogasza nieograniczony przetarg ustny na prawo pierwszestwa ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Wróblewskiego 7, 2 pokoje z kuchni o powierzchni uytkowej 38,00m2 (II pitro, II klatka schodowa) wraz z pomieszczeniem przynalenym (komórka) o pow. 2,56 m2. - wicej

Przetarg nieograniczony na wykonanie robt budowlano - remontowych (wymiana balustrad loggii) - dodano 2023-05-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - remontowych (wymiana istniejcych balustrad loggii balkonowych od strony poudniowej budynku nr 2 przy ul. Czogistów 2) w o. Wyzwolenia I w Tomaszowie Maz. zgodnie z posiadanym przez Spódzielni projektem technicznym. - wicej

Przetarg nieograniczony na wykonanie robt remontowych - dodano 2023-05-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8/12 w Tomaszowie Maz. - wicej

Przetarg nieograniczony na budow owietlenia parkingu - dodano 2023-05-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. ul. W. Panfil 5 ogasza przetarg nieograniczony na budow owietlenia parkingu przy bloku nr 10 (osiedle Wyzwolenia II) w Tomaszowie Maz., ul. w. Antoniego 93 (dz. nr: 228). - wicej

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji 12 budynkw mieszkalnych wielorodzinnych - dodano 2023-05-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. ul. W. Panfil 5 ogasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych polegajcy na dociepleniu cian oraz wykonaniu wyprawy tynkarskiej(1 budynek) znajdujcych si w zasobach Spódzielni. - wicej

Informcja dla osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - dodano 2023-05-16

Informcja dla osób wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - wicej

Przetarg nieograniczony na wykonanie robt dekarsko – blacharskich - dodano 2023-05-11

Spódzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarsko – blacharskich polegajcych na remoncie i konserwacji dachów na budynkach spódzielczych. - wicej

Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepa w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. - dodano 2023-03-16

Na podstawie w art. 59a. ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2022 roku o szczególnych rozwizaniach w zakresie niektórych róde ciepa w zwizku z sytuacj na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z pón. zm.), Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim informuje, e od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. maksymalne ceny dostawy ciepa, jednostkowe wysokoci wyrównania i ceny dostawy ciepa bez wyrówniania, wyraone jako wartoci netto bez podatku VAT wynosz odpowiednio - wicej

Informcja o cenach i stawkach opat stosowanych od dnia 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023r. - dodano 2023-03-15

Na podstawie art. 14 ust 1. Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach w zakresie niektórych róde ciepa w zwizku z sytuacj na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim informuje, e od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. bdzie stosowa w rozliczeniach z odbiorcami ciepa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2022 roku o szczególnych rozwizaniach w zakresie niektórych róde ciepa w zwizku z sytuacj na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z pón. zm.) nastpujce stawki opat: - wicej


Archiwum wiadomoci

EKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2023