Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 14 Lipiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim powstaa w 1958 roku, zostaa zarejestrowana w Sdzie Powiatowym w odzi w dniu 14.03.1958r.

SPӣDZIELNIA OBECNIE

Po 64 latach istnienia Spdzielnia:
   - zrzesza 9583 czonkw (stan na 31.12.2022r.),
   - eksploatuje 9135 mieszka,
   - posiada 256 garay indywidualnych oraz 2 garae
     wielostanowiskowe ze 113 miejscami postojowymi,
   - eksploatuje 836 lokale uytkowe i garae wraz z dzieraw terenu.

Przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia oraz malowania elewacji budynkw mieszkalnych - dodano 2024-07-12

Spódzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogasza przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia wraz z zabezpieczeniem impregnatem hydrofobizujcym oraz malowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych - wicej

Spdzielnia Mieszkaniowa przyjmie do pracy inspektora/specjalist ds. budowlanych - dodano 2024-07-03

Spódzielnia Mieszkaniowa przyjmie do pracy inspektora/specjalist ds. budowlanych. - wicej

Informcja o cenach i stawkach opat stosowanych od dnia 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024r. - dodano 2024-01-15

Informcja o cenach i stawkach opat stosowanych od dnia 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024r. z odbiorcami ciepa
- wicej

Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepa w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 30 czerwca 2024r. - dodano 2024-01-15

Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepa w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 30 czerwca 2024r. - wicej

Informcja dla osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - dodano 2024-01-15

Informcja dla osób wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - wicej

Informcja dla osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - dodano 2023-05-16

Informcja dla osób wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - wicej

Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepa w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. - dodano 2023-03-16

Na podstawie w art. 59a. ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2022 roku o szczególnych rozwizaniach w zakresie niektórych róde ciepa w zwizku z sytuacj na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z pón. zm.), Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim informuje, e od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. maksymalne ceny dostawy ciepa, jednostkowe wysokoci wyrównania i ceny dostawy ciepa bez wyrówniania, wyraone jako wartoci netto bez podatku VAT wynosz odpowiednio - wicej

Informcja o cenach i stawkach opat stosowanych od dnia 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023r. - dodano 2023-03-15

Na podstawie art. 14 ust 1. Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach w zakresie niektórych róde ciepa w zwizku z sytuacj na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim informuje, e od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. bdzie stosowa w rozliczeniach z odbiorcami ciepa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2022 roku o szczególnych rozwizaniach w zakresie niektórych róde ciepa w zwizku z sytuacj na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z pón. zm.) nastpujce stawki opat: - wicej

Zatrudnimy w penym wymiarze czasu pracy konserwatora instalacji sanitarnych i gazowych - dodano 2021-08-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Mazowieckim zatrudni w penym wymiarze czasu pracy konserwatora instalacji sanitarnych i gazowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyanie CV na adres: Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik”, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Wandy Panfil 5., lub na adres e-mail: kontakt@smprzodownik.pl

Przesane CV musi zawiera klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Szczegóowych informacji udziela Kierownik Warsztatów - tel. 44/723-98-90 w. 53 - wicej

Posiadamy wolny lokal uytkowy na najem z przeznaczeniem na dziaalno handlow, biurow lub usugow - dodano 2021-03-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. posiada wolny lokal uytkowy na najem z przeznaczeniem na dziaalno handlow, biurow lub usugow znajdujcy si w pawilonie przy ul. Partyzantów 4. - wicej


Archiwum wiadomoci

EKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024