Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 1 Lipiec 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
Zakres obowiązków gospodarzy domów mieszkalnych

W zakresie swoich obowiązków gospodarze domów mieszkalnych podlegają bezpośrednio administratorowi domów mieszkalnych.

W zakresie obowiązków gospodarzy domów mieszkalnych jest w szczególności:

1. Systematyczne sprzątanie chodników i jezdni polegające na:
- latem: zamiataniu, oczyszczaniu chodników, krawężników oraz opasek z chwastów i trawy,
- wiosną, jesienią: grabieniu terenów zielonych,
- zimą: odśnieżaniu i zabezpieczaniu przed ślizgawicą we wczesnych godzinach rannych.

2. Systematyczne sprzątanie i zamiatanie suteryn w przydzielonych budynkach.

3. Systematyczne sprzątanie dojazdów oraz terenów przyległych bezpośrednio do śmietników.

4. W miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na pół roku mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych i piwnic.

5. Raz na pół roku mycie okien na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnych takich jak: piwnice, pralnie i suszarnie.

6. W miarę potrzeb mycie lamperii na klatkach schodowych.

7. Konserwacja zieleni polegająca na:
a/ sprzątaniu terenów zielonych,
b/ koszeniu trawy,
c/ pielęgnacji krzewów.

8. Oczyszczanie kratek na wejściu do budynku lub w wiatrołapie.

9. Zamiatanie podestów na klatkach schodowych - partie wejściowe.

10. Utrzymanie tablic ogłoszeniowych w należytej czystości.

11. Systematyczne sprzątanie śmietników.

12. Oczyszczanie zsypów i sprzątanie kabin dźwigowych – dotyczy wieżowców.

13. Współpraca z mieszkańcami w zakresie utrzymania porządku i czystości na osiedlach spółdzielczych.

14. Bieżące meldowanie administracji osiedla o konieczności wykonania napraw takich jak: wymiana żarówek, uzupełnianie szyb w klatkach schodowych i piwnicach, naprawa zamków drzwiowych, itp.

15. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.<< powr?tEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020