Witamy na stronie. Dzisiaj jest Czwartek, 13 Czerwiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTEROgoszenia


1. Jak si zachowa, gdy spotkasz dziki - dodano 2024-04-07

... - wicej


2. Informcja dla osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - dodano 2024-01-15

... - wicej


3. Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepa w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 30 czerwca 2024r. - dodano 2024-01-15

... - wicej


4. Informcja o cenach i stawkach opat stosowanych od dnia 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024r. - dodano 2024-01-15

... - wicej


5. Informcja dla osb wykonujcych wiadectwa charakterystyki energetycznej - dodano 2023-05-16

... - wicej


6. Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepa w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. - dodano 2023-03-16

... - wicej


7. Informcja o cenach i stawkach opat stosowanych od dnia 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023r. - dodano 2023-03-15

... - wicej


8. Zatrudnimy w penym wymiarze czasu pracy konserwatora instalacji sanitarnych i gazowych - dodano 2021-08-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Mazowieckim zatrudni w penym wymiarze czasu pracy konserwatora instalacji sanitarnych i gazowych. Osoby zainteresowa...... - wicej


9. Posiadamy wolny lokal uytkowy na najem z przeznaczeniem na dziaalno handlow, biurow lub usugow - dodano 2021-03-19

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. posiada wolny lokal uytkowy na najem z przeznaczeniem na dziaalno handlow, biurow lub usugow znajdujc...... - wicej


10. Poszukujemy kandydatw na stanowisko gospodarzy domw mieszkalnych - dodano 2020-11-09

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. poszukuje kandydatów na stanowisko gospodarzy domów mieszkalnych. Blisze informacje mona uzyska w Administr...... - wicej


11. Informacja o punktach przyjmujcych opaty (czynsz i inne) na rzecz Spdzielni - dodano 2020-10-23

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik" w Tomaszowie Maz. informuje, e opaty na rzecz Spódzielni (czynsz i inne) bd przyjmowane w n/w punktach „Monetii" tj.: ... - wicej


12. Spdzielnia nie wykonuje ani nie refunduje adnych usug wymiany drzwi wejciowych - dodano 2020-08-06

Spódzielnia Mieszkaniowa Przodownik informuje, i nie wykonuje ani nie refunduje adnych usug wymiany drzwi wejciowych do lokali mieszkalnych. W przypadku pojawienia si osób powouj...... - wicej


13. Informacja o wydawaniu wnioskw do MOPS-u - dodano 2020-05-28

Informujemy, e wnioski o dodatek mieszkaniowy do MOPS-u wydawane s od 5 do 15 kadego miesica.... - wicej


14. Ogoszenie o zmianie opaty z tytuu eksploatacji i funduszu remontowego - dodano 2020-03-31

Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Maz. informuje, e z dniem 1 lipca 2020r., zgodnie z Uchwa Zarzdu Spódzielni Mieszkaniowej &bd...... - wicej


15. Informacja dotyczca odpadw wielkogabarytowych - dodano 2019-06-21

Spódzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim, majc na wzgldzie konieczno utrzymania czystoci i porzdku wokó mietników osiedlowych, informuje...... - wicej


16. Dofinansowania ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi - dodano 2016-10-14

www.wfosigw.lodz.pl ... - wicej


17. Czciowe zwolnienie z opat za odpady komunalne wnoszonych przez czonkw rodzin, ktre posiadaj „Kart Duej Rodziny” - dodano 2016-06-03

W zwizku z Uchwa XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie czciowego zwolnienia z opat za odpady komunalne wnoszonych przez czonków rodzin, które posiadaj &...... - wicej


18. Informacja potrcaniu odsetek z wpat osb zaduonych - dodano 2010-12-09

Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Maz. informuje, e od 01.01.2011r. z wpat osób zaduonych... - wicej


19. Informacja dla Czonkw Spdzielni Mieszkaniowej - dodano 2010-02-25

Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „Przodownik” informuje, e zgodnie z nowelizacj ustawy o spódzielniach mieszkaniowych ( Dz. U Nr 125 z dn. 14.06.2007 r. poz. 873 oraz Dz....... - wicej


20. Dodatki mieszkaniowe - dodano 2007-04-27

Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej "Przodownik" w Tomaszowie Maz. informuje, e w dniach od 1-go do 15-go kadego miesica w biurze Spódzi...... - wicej


<< powrtEKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024