Witamy na stronie. Dzisiaj jest ¦roda, 12 Czerwiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
1. ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIRKI ODPADW - dodano 2013-08-29


Selektywnie zabrane odpady komunalne (mieci wytworzone w domach) naley gromadzi w specjalnie oznakowanych pojemnikach, z podziaem na rodzaj materiaów (surowców),  z jakiego odpady te zostay wyprodukowane.

Do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy:
- rolinne odpady kuchenne (np. resztki owoców i warzyw, obierki z ziemniaków);
- fusy po kawie i herbacie  (razem z filtrami papierowymi);
- skorupki jajek i upiny orzechów;
- odpady ogrodowe (np. traw, licie, kwiaty i pozostaoci rolin, owoce);
- ziemi do kwiatów, rozdrobnione gazie.

Do pojemnika na odpady biodegradowalne nie mona wrzuca:
- zwierzcych odpadów kuchennych (np. odpadków z misa, ryb, koci);
- zepsutej ywnoci, resztek jedzenia w pynie;
- torebek z herbat – piramidek;
- odchodów zwierzcych;
- rolin poraonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, wirusowymi.

 Do pojemnika na szko wrzucamy:
- butelki i soiki szklane po napojach i ywnoci;
- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach;
- naczynia szklane (np. kieliszki i szklanki).

Do pojemnika na szko nie mona wrzuca:

- porcelany i ceramiki, doniczek;
- arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtciowych, reflektorów;
- szka okularowego, szka aroodpornego, szka krysztaowego;
- fajansu;
- ekranów i lamp telewizyjnych;
- szka paskiego (np. luster, szyb okiennych i samochodowych);
- szklanych opakowa po lekach.

Do pojemnika na papier wrzucamy:

- gazety, ulotki, ksiki, katalogi, zeszyty;
- papier pakunkowy, szkolny i biurowy;
- papierowe torby i worki;
- kartony i tektur oraz zrobione z nich opakowania;
- tektur falist.

Do pojemnika na papier nie mona wrzuca:

- kartonu i tektury pokrytych foli aluminiow (np. opakowa typu tetra pak po mleku i sokach);
- tustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowa po male, margarynie, twarogu, kartonów po mleku lub napojach);
- kalki, papieru termicznego i faksowego;
- tapet;
- odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch);
- opakowa po cemencie i innych zaprawach budowlanych.

Makulatura nie moe by mokra, a razem z papierem nie mog trafi do pojemnika adne zanieczyszczenia stae (np. metale, szko, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne  (ple czy grzyby).

Do pojemnika na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriaowe i metale wrzucamy:  

- butelki typu PET;
- opakowania po pynach i napojach;
- pojemniki po rodkach czystoci;
- folie, woreczki foliowe, reklamówki;
- opakowania wielomateriaowe (np. opakowania po mlekach i sokach);
- drobny zom metalowy (np. puszki metalowe i aluminiowe).

Do pojemnika na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriaowe i metale nie mona wrzuca:

- tworzyw sztucznych piankowych;
- opakowa po lekarstwach;
- styropianu;
- opakowa po farbach i chemikaliach;
- opakowa po olejach silnikowych i smarach;
- zuytych  akumulatorów i baterii.

Do pojemnika na mieci zmieszane wrzucamy pozostae odpady.

W naszym pojemniku na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne nie mog znale si takie odpady jak: baterie, stare opony, lekarstwa oraz „elektromieci”.
Odpadów niebezpiecznych nie mona wyrzuca do kosza, gdy wymagaj one specjalnego unieszkodliwienia.


UWAGI I WTPLIWOCI

Kartonik po mleku - makulatura czy plastik? Kartonik po mleku lub soku to opakowanie wielomateriaowe. Cho w wikszoci skada si z papieru, to nie moe by wrzucony do pojemnika na papier i makulatur. Zawarto kartonika mogaby zamoczy zgromadzony papier, dlatego wrzucamy go do pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych.

Czy my opakowania? Odpady z tworzyw sztucznych (np. pojemniki po jogurtach czy margarynach) powinny by oczyszczone z pozostawionych w nich resztek ywnoci. Nie ma jednak potrzeby ich dokadnego mycia w ciepej wodzie z dodatkiem detergentów.

Nakrtki - zawsze osobno. Plastikowe butelki i nakrtki od butelek wyrzucamy do pojemnika na tworzywa sztuczne. Wane, eby butelki nie byy zakrcone, gdy powietrze zamknite w rodku utrudnia ich zgniatanie przed procesem przetworzenia. Butelki szklane oraz soiki równie wyrzucamy bez nakrtek do pojemnika na szko.

Zgniataj plastikowe butelki. Plastikowe butelki po napojach naley zgniata przed ich umieszczeniem w pojemniku lub worku. Pozwoli to na zmniejszenie ich objtoci oraz umoliwi gromadzenie ich wikszej iloci w pojemniku.  
 

PROBLEMOWE ODPADY KOMUNALNE

Przeterminowane leki mona odda nieodpatnie w jednej z niej wymienionych aptek:
SALUBRIS            - ul. Dzieci Polskich 28
PRIMULA             - ul. Jana Pawa II 6
CENTRUM            - Plac Kociuszki 9
KA – MED             - ul. Dworcowa 1/15
FLORA II              - ul. Sowackiego 8/10
PIERWSZA            - ul. Graniczna 4    
Dbam o zdrowie     - ul. Konstytucji 3-go  Maja 1/3
Kwiaty Polskie       - ul. w. Antoniego 22
Apteka                 - ul. Mocickiego 48
Apteka                 - Plac Narutowicza 7
Apteka                - ul. Wwalska 2
Apteka                 - ul. Mireckiego 88

Termometry rtciowe przyjmowane s nieodpatnie w aptece „CENTRUM” na Placu Kociuszki 9.

Odpady wielkogabarytowe takie jak: stare i niepotrzebne meble, segmenty, krzesa, wersalki, sofy, kanapy czy fotele, ale take np. stare okna, karnisze, dywany itp. mona odda w trakcie tzw. wystawki, któr zostanie zorganizowana jesieni. Mona je take przekaza nieodpatnie, samodzielnie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zuyte opony mona odda  po wczeniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
z firm TOP - GUM z siedzib w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Gówna 77C  lub dostarczy bezporednio do siedziby firmy w godzinach jej pracy.
TOP-GUMtel. 508 382 366 lub 44 723 53 47

Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny taki jak: lodówki, pralki, telewizory, telefony i komputery itp., moemy odda nieodpatnie w sklepie przy zakupie nowego sprztu tego samego rodzaju.
Ponadto na terenie miasta dziaa punkt zbierania „elektromieci” zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 111, w którym wszystkie elektromieci s odbierane nieodpatnie. Punkt ten jest od poniedziaku do pitku w godzinach  8.00 – 18.00 oraz w soboty od godziny 8.00 – 14.00 (tel. 44 6464309).
Aby zamówi usug bezporedniego odbioru elektromieci z domu wystarczy wypeni formularz na stronie www.elektrosmieci.pl lub zadzwoni na infolini pod numer 2222 333 00 (koszt poczenia wedug stawki operatora).   W ustalonym terminie po sprzt zgosi si ekipa ElektroEko, która odbierze go bezpatnie.

Zuyte baterie moemy wrzuca do ogólnie dostpnych pojemników, które znajduj si w sklepach zajmujcych si sprzeda urzdze elektronicznych i elektrycznych, w placówkach owiatowych oraz budynkach uytecznoci publicznej np. w Urzdzie Miasta.  

Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych mona odda nieodpatnie odpady komunalne pochodzce z terenu nieruchomoci zamieszkaych takie jak np.:
a)    odzie i tekstylia;
b)    rozpuszczalniki, kwasy i alkalia;
c)    odczynniki fotograficzne;
d)    rodki ochrony rolin;
e)    oleje i tuszcze jadalne;
f)    farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ywice zawierajce substancje niebezpieczne;
g)    detergenty zawierajce substancje niebezpieczne;
h)    baterie i akumulatory cznie;
i)    odpady wielkogabarytowe, do których zaliczamy m.in.: stare meble, sofy, kanapy, biurka, stoy, szafy, okna, karnisze, dywany, zabawki duych rozmiarów.
Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie firmy Veolia Usugi dla rodowiska Oddzia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89. Punkt ten czynny jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 10.00 do 18.00, oraz w pierwsz sobot kadego miesica w godzinach od 8.00 do 14.00.

Odpady pochodzce z remontów i rozbiórek prowadzonych samodzielnie oraz odpady takie jak gleba, ziemia i kamienie mog by  odbierane z terenu nieruchomoci zamieszkaych jednie po uiszczeniu dodatkowej opaty.
Zapotrzebowanie na wykonanie usug dodatkowych naley zgosi w formie stosownego pisemnego zlecenia w Urzdzie Miasta w Tomaszowie Maz. minimum 3 dni robocze przed wskazanym w zleceniu terminem dostarczenia toreb typu „big-bag” lub kontenerów, do którego naley doczy potwierdzenie uiszczenia stosownej zapaty.

Wszelkie informacje dotyczce nowego systemu zbiórki i segregacji odpadów mona znale na stronie internetowej Urzdu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim www.tomaszow-maz.eu. Dodatkowo informacji udzielaj pracownicy Wydziau Inyniera Miasta Urzdu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - nr tel.: 44 724 45 51  lub 724 23 11 wew. 191, 252, adres e-mail.: odpady@tomaszow-maz.pl<< powrtEKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024