Witamy na stronie. Dzisiaj jest ¦roda, 12 Czerwiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
Informacja dla mieszkańcw i kontrahentw Spłdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim

Spłdzielnia Mieszkaniowa Przodownik stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO", podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

I. Dane kontaktowe Spłdzielni Mieszkaniowej Przodownik jako administratora danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spłdzielnia Mieszkaniowa Przodownik, ul. W. Panfil 5, 97-200 Tomaszw Mazowiecki.

II. Dane kontaktowe wyznaczonego w Spłdzielni Inspektora Ochrony Danych:
Spłdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Dominika Zając. Jest to osoba, z ktrą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposb:
1) przez e-mail iod@smprzodownik.pl;
2) pisemnie na adres naszej siedziby.

III. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
1) Realizować zadania statutowe Spłdzielni. Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze obowiązki prawne dotyczące Ciebie wynikające z przepisw prawa, a także Twoja zgoda.
2) Zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektw użytkowanych przez Spłdzielnię, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu, monitoring lub rejestrowanie rozmw telefonicznych.

IV. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
1) odpowiednich przepisw prawa:
- ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spłdzielcze,
- ustawy z dnia 15.12.2000r. o spłdzielniach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- Statutu Spłdzielni,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
2) naszych prawnie uzasadnionych interesw;
3) Twojej zgody.

V. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
1) Podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umw zawartych przez Spłdzielnię, w ramach ktrych zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. firmą wykonującym rozliczenia wody oraz centralnego ogrzewania, dostawcom systemw informatycznych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spłdzielnię - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit, f).
Zakres danych osobowych przetwarzanych w Spłdzielni dotyczących osb, dla ktrych podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Spłdzielni obejmuje dane osobowe przetwarzane w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa na terenie obiektw użytkowanych przez jednostki organizacyjne Spłdzielni, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu monitoring lub rejestrowanie rozmw telefonicznych.

VII. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu realizowania zadań statutowych Spłdzielni wobec Twojej osoby.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązkw przechowywania danych wynikających z przepisw prawa.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas określony dla poszczeglnych symboli kategorii archiwalnej, ktrym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w Spłdzielni zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Spłdzielni Mieszkaniowej opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałw archiwalnych do archiww państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie dotyczy

IX. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
5) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy jedyną podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda;
6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczeglną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
8) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, ktre przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

X. Obowiązek podania danych.
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczeglności z przepisw prawa wskazanych w pkt. IV.

XI. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Nie dotyczy.<< powr?tEKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024