Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 29 Maj 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE


NEWSLETTER
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przodownik mając na uwadze konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę środowiska, poprawę efektywności zużycia paliw i energii oraz tworzenia przyjaznego otoczenia dla mieszkańców i użytkowników lokali wprowadziła na lata 2010 - 2020 program EKO-PRZODOWNIK.

Program w tym okresie realizowany był z powodzeniem, dlatego też podjęto decyzję o jego kontynuacji w latach 2021-2030, stawiając za cel dalsze zmniejszenie zużycia paliw i energii, a tym samym ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.


Jest on realizowany w 3 blokach tematycznych:

Ochrona środowiska

Obejmuje w szczególności następujące działania:
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
- likwidację niskiej emisji,
- modernizację źródeł wytwarzania ciepła,
- likwidację nieefektywnych źródeł ciepła,
- rozbudowę sieci ciepłowniczej i zmniejszanie strat przesyłu i dystrybucji ciepła,
- modernizacje i wdrażanie nowych systemów ochrony powietrza,
- ograniczanie zużycia wody i strat wody,
- wdrażanie systemów segregacji odpadów.

Efektywność Energetyczna

Obejmuje w szczególności następujące działania:
- termomodernizację obiektów mieszkalnych i użytkowych,
- wdrażanie zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową z centralnych źródeł ciepła,
- budowę pilotażowych źródeł fotowoltaicznych, wiatrowych, kogeneracyjnych, geotermalnych, kolektorowych,
- zmniejszenie zużycia paliw i energii – poprzez wdrażanie rozwiązań oszczędnościowych w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń,
- wprowadzanie systemów pomiarowych i automatyki ograniczającej zużycie ciepła i energii elektrycznej,
- wymiana maszyn i urządzeń celem ograniczania zużycia energii.

Zielone Osiedla

Obejmuje w szczególności następujące działania:
- nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- utrzymanie i tworzenie miejsc do wypoczynku – w tym aktywnego wypoczynku.

- Realizacja działań w latach 2010 - 2020

- Realizacja działań w latach 2021 - 2030


<< powrót
EKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020