Witamy na stronie. Dzisiaj jest ¦roda, 12 Czerwiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
Spdzielnia Mieszkaniowa Przodownik majc na uwadze konieczno podjcia dziaa majcych na celu ochron rodowiska, popraw efektywnoci zuycia paliw i energii oraz tworzenia przyjaznego otoczenia dla mieszkacw i uytkownikw lokali wprowadzia na lata 2010 - 2020 program EKO-PRZODOWNIK.

Program w tym okresie realizowany by z powodzeniem, dlatego te podjto decyzj o jego kontynuacji w latach 2021-2030, stawiajc za cel dalsze zmniejszenie zuycia paliw i energii, a tym samym ograniczenie negatywnego wpywu na rodowisko.


Jest on realizowany w 3 blokach tematycznych:

Ochrona rodowiska

Obejmuje w szczeglnoci nastpujce dziaania:
- ograniczenie emisji gazw cieplarnianych do atmosfery,
- likwidacj niskiej emisji,
- modernizacj rde wytwarzania ciepa,
- likwidacj nieefektywnych rde ciepa,
- rozbudow sieci ciepowniczej i zmniejszanie strat przesyu i dystrybucji ciepa,
- modernizacje i wdraanie nowych systemw ochrony powietrza,
- ograniczanie zuycia wody i strat wody,
- wdraanie systemw segregacji odpadw.

Efektywno Energetyczna

Obejmuje w szczeglnoci nastpujce dziaania:
- termomodernizacj obiektw mieszkalnych i uytkowych,
- wdraanie zaopatrzenia w ciep wod uytkow z centralnych rde ciepa,
- budow pilotaowych rde fotowoltaicznych, wiatrowych, kogeneracyjnych, geotermalnych, kolektorowych,
- zmniejszenie zuycia paliw i energii – poprzez wdraanie rozwiza oszczdnociowych w zakresie owietlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszcze,
- wprowadzanie systemw pomiarowych i automatyki ograniczajcej zuycie ciepa i energii elektrycznej,
- wymiana maszyn i urzdze celem ograniczania zuycia energii.

Zielone Osiedla

Obejmuje w szczeglnoci nastpujce dziaania:
- nasadzenia nowych drzew i krzeww oraz zagospodarowanie terenw zielonych,
- utrzymanie i tworzenie miejsc do wypoczynku – w tym aktywnego wypoczynku.

- Realizacja dziaa w latach 2010 - 2020

- Realizacja dziaa w latach 2021 - 2030


<< powrt
EKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024