Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 1 Lipiec 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
1. Informacja dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej - dodano 2010-02-25

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U Nr 125 z dn. 14.06.2007 r. poz. 873 oraz Dz. U Nr 223 z dn. 29.12.2009 r. poz. 1779 ) nadal realizowane są wnioski Członków Spółdzielni Mieszkaniowej o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność

Przed spisaniem aktu notarialnego każdy wniosek musi być zweryfikowany pod względem formalno-prawnym tj. wymaga ustalenia na podstawie dokumentacji zgromadzonej w Spółdzielni, czy osoba wnioskująca posiada tytuł prawny do lokalu wraz z udokumentowanym prawem do całości wkładu mieszkaniowego / dotyczy osób, które nie przedstawiły w Spółdzielni wyroków rozwodowych, podziału majątku wspólnego, postanowień sądowych spadkowych po zmarłych współmałżonkach, rodzicach itp. /.

Wnioski osób uprawnionych po weryfikacji, zgodnie z datami ich wpływu, zatwierdzane są przez Zarząd Spółdzielni i przygotowywane do spisania aktu notarialnego.

Spółdzielnia do każdego wniosku przedstawianego do notariusza zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:

- kopię przydziału lub umowy, niekiedy wraz z innymi dokumentami świadczącymi o przysługującym prawie do lokalu,

- zaświadczenie potwierdzające, że spełnione zostały wymogi określone w art. 12.ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

- rzut komórki wraz z wykazem powierzchni komórek,

- zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego stwierdzające, że mieszkanie spełnia warunki samodzielnego lokalu,

- rzut danego lokalu,

- odpis z księgi wieczystej,

- wyciąg z rejestru gruntów,

- uchwałę Zarządu Spółdzielni wraz z załącznikiem w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu w danej nieruchomości.

Dla informacji podajemy, że aktualnie rozpatrywane są wnioski składane na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że przed spisaniem aktu notarialnego należy w Spółdzielni dokonać:
- wpłaty na uzupełnienie wkładu budowlanego-nominalnego umorzenia kredytu ( informację o wysokości w/w wpłaty można uzyskać w pok. nr 20 / wew. 38/ ),
- uiścić opłatę na pokrycie kosztów prac przeniesienia prawa własności lokalu w wys. 54,- zł.,
- uregulować ewentualne zadłużenie z tytułu kredytu mieszkaniowego, opłat za użytkowanie mieszkania, świadczonych usług itp.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności wraz z założeniem księgi wieczystej obciążają wnioskodawcę i wynoszą około 950,- zł. / opłata bezpośrednio wnoszona w biurze notarialnym przy podpisaniu aktu notarialnego /.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przodownik”
w Tomaszowie Maz.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020