Witamy na stronie. Dzisiaj jest Poniedziałek, 25 Maj 2020r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego - dodano 2019-05-29

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Maz. ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego przy ul.Koplina 1 o powierzchni użytkowej 107,60 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową , biurową lub usługową.

Stawka wywoławcza za 1m2 p.u. lokalu wynosi 17,00zł/m2 plus podatek VAT.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w wysokości 7.500zł (słownie:siedem tysięcy pięćset złotych) w kasie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 09.30,
- okazanie ważnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłatach i podatkach.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul.Wandy Panfil 5 , pokój nr 14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni /administracja/, pokój nr 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018