Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 14 Sierpień 2020r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich - dodano 2020-03-01

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegających na:

• malowaniu klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku w 27 budynkach – 88 klatek schodowych,
• remoncie partii wejściowych w 17 budynkach – 78 klatek schodowych,
• remoncie posadzki partii wejściowych w 6 budynkach – 15 klatek schodowych,
• remoncie schodów w klatkach 7 budynków – 11 klatek schodowych.

W/w roboty należy wykonać w terminie do 10.12.2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5. Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil do dnia 11.03.2020r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5, tel. 044 723-98-90 w 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018