Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 14 Sierpień 2020r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu regulacji istniejącej instalacji c.o. - dodano 2020-03-10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu regulacji istniejącej instalacji c.o. poprzez montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz zaworów powrotnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Niebrów w ilości 1060 kpl. realizowanego w oparciu o regułę zaprojektuj i wybuduj.

W/w prace należy wykonać w terminie do 14.08.2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5.

Obecność oferenta przy otwieraniu ofert obowiązkowa.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5 do dnia 18.03.2020r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5, tel. (44) 723-98-90 w 32 lub 53.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł. do dnia 18.03.2020r. na konto PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018