Witamy na stronie. Dzisiaj jest Czwartek, 1 Październik 2020r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg na najem lokalu użytkowego - dodano 2020-08-26

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Maz. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego przy ul. Partyzantów 4 o powierzchni użytkowej 60,30m2 z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub usługową.

Oferta winna zawierać:
- określenie rodzaju prowadzonej działalności,
- proponowaną stawkę podstawową netto za 1m2 p. u. lokalu, stawka wywoławcza 20,00zł plus podatek VAT,
-załączenie ważnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłatach i podatkach.

Oferty należy składać do dnia 07.09.2020r. drogą elektroniczną na adres:
kontakt@smprzodownik.pl, listownie wrzucając ofertę do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5 lub droga pocztową.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również odstąpienie od konkursu bez podania przyczyn. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość zaproszenia wybranych oferentów do dodatkowych negocjacji. Jednocześnie informujemy, że warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 3- krotnej wartości czynszu.
Czynsz obowiązuje od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje do uzyskania w biurze Spółdzielni /administracja/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni, przy ul. W. Panfil 5 tel. 44 723 90 91<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2018