Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 9 Maj 2021r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER1. Przetarg na wykonanie zadania polegającego na likwidacji węzła grupowego zasilającego budynki mieszkalne - dodano 2021-04-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na likwidacji węzła grupowego zasilającego budynki mieszkalne na osiedlu Hubala II oraz wykonanie indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów wymiennikowych realizowanego w oparciu o regułę zaprojektuj i wybuduj.

Otwarcie ofert oraz ich wybór nastąpi w dniu 29.04.2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5 w Tomaszowie Maz.

Oferty powinny być złożone do dnia 28.04.2021r. bezwzględnie do godziny 1400 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” przy ul. Wandy Panfil 5 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie: „Likwidacja węzła grupowego zasilającego budynki mieszkalne na osiedlu Hubala II oraz wykonanie indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów wymiennikowych”.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, przedmiar robót oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie z Sekcją Techniczną Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5, tel. (44) 723-98-90 w 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020