Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 1 Lipiec 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na remoncie generalnym czół, sufitów i słupów balkonów - dodano 2022-06-15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz. ul. Wandy Panfil 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na remoncie generalnym czół, sufitów i słupów balkonów w bloku nr 83 ABC Wspólnota Lokalowa przy ul. Wandy Panfil 28B w Tomaszowie Maz.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wandy Panfil 5 do dnia 29.06.2022r. bezwzględnie do godz. 14.00 w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg na remont balkonów dla Wspólnoty Lokalowej przy ul. Wandy Panfil 28B”.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Sekcją Techniczną Spółdzielni przy ul. W. Panfil 5, tel. (44) 723-98-90 w 32, e-mail: kontakt@smprzodownik.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020