Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 10 Grudzień 2023r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
1. Przetarg ustny na sprzeda naniesienia czci pawilonu handlowego - dodano 2023-11-10

Spódzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim ogasza nieograniczony przetarg ustny na sprzeda naniesienia czci pawilonu handlowego (nr budynku 630), o powierzchni uytkowej 41,50 m2, pooonego przy ul. Kombatantów 4, obrb 9, gmina Tomaszów Maz, powiat tomaszowski, województwo ódzkie na dziace nr ewid. 382/46, dla której Sad Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydzia Ksig Wieczystych prowadzi ksig wieczyst Nr PT1T/00038001/1.

Cena wywoawcza - 84 300,00 z
Wadium - 4 200,00 z

Przetarg odbdzie si w dniu 23.11.2023r. o godz. 10.30 w siedzibie Spódzielni w Tomaszowie Maz. przy ul. Wandy Panfil 5 w Tomaszowie Maz. (I pitro, pokój nr 14).

Warunkiem wzicia udziau w przetargu jest:
1. Wpata wadium na konto Spódzielni PKO BPO/Tomaszów Maz. do dnia 22.11.2023r. do godz. 14.00 (nr konta : 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875),
2. Zoenie pisemnego owiadczenia o:
- zapoznaniu si i zaakceptowaniu warunków przetargu,
- zapoznaniu si ze stanem faktycznym i technicznym naniesienia czci pawilonu handlowego.

Szczegóowe informacje na temat lokalu oraz warunków przetargu uzyska mona telefonicznie pod numerem telefonu 44 723-73-06, 44 723-98-90 wew. 32, mailowo (adres e-mail: kontakt@smprzodownik.pl) oraz osobicie w biurze GZM przy ul. Koplina 1 lub w siedzibie Spódzielni ul. Wandy Panfil 5 (pokój 35) w godz. 07.00 – 15.00.

Spódzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, jak równie odstpienie od przetargu bez podania przyczyn.

Spódzielnia informuje, i zawrze umow dzierawy na czci dziaki nr 382/46, na której znajduj si ww. naniesienia, która jest niezbdna do korzystania z nieruchomoci (projekt umowy dzierawy stanowi integraln cz warunków przetargu).

- regulamin przetargu
- umowa
- mapa
- owiadczenie<< powrtEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2023