Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 1 Lipiec 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTERWalne Zgromadzenie Członków


1. Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni- dodano 2022-05-31

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Maz. zawiadamia, że zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Jednakże w związku z wprowadzaniem na terenie kraju stanu epidemii w świetle art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2020.568 z późn. zm.)- jeżeli termin zwołania walnego zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z powyższym o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni poinformuje członków odrębnym zawiadomieniem.

Jednocześnie informujemy, że dla członków Spółdzielni wszystkie sprawozdania za 2021 rok, będą dostępne na naszej stronie internetowej www.smprzodownik.pl od 3 czerwca 2022 roku.


Materiały dla członków Spółdzielni.

Aby pobrać materiały podaj symbol klienta.<< powrótEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020